logo sp4 4

Udostępnij

 DZIEŃ OTWARTY - 13 MARCA

dz. otwartyDyrektor i grono pedagogiczne zapraszają rodziców/prawnych opiekunów dzieci urodzonych w 2009,   2008 i 2007 roku na Dzień Otwarty, który odbędzie się 13 marca 2014 r. (czwartek) w godzinach od 17.00 do 18.30. Celem spotkania jest zapoznanie rodziców z bazą dydaktyczną i socjalną dostosowaną do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, zapoznanie z metodami pracy, ofertą zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 trwają od 15 stycznia do 31 marca 2014r. Formularz dostępny jest w sekretariacie szkoły. Dokumenty obowiązujące podczas zapisu: akt urodzenia dziecka, dowód tożsamości rodzica/prawnego opiekuna. Do szkoły mogą być zapisane dzieci spoza obwodu szkoły jeśli będą wolne miejsca.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2014/2015 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY >>>

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
- KLASA 1 >>>