Klasa 1

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Ćwiczenia do klasy I szkoły podstawowej

zeszyt ucznia

red. ks. Władysław Kubik SJ

Klasa 2

Kochamy Pana Jezusa

Ćwiczenia do klasy II szkoły podstawowej

zeszyt ucznia

red. ks. Władysław Kubik SJ

Klasa 3

Przyjmujemy Pana Jezusa

Ćwiczenia do klasy III szkoły podstawowej

zeszyt ucznia

red. Władysław Kubik SJ

Klasa 4

Zaproszeni przez Boga

Ćwiczenia do IV klasy szkoły podstawowej

zeszyt ucznia

red. Zbigniew Marek SJ

Klasa 5

Obdarowani przez Boga

Ćwiczenia do V klasy szkoły podstawowej

zeszyt ucznia

red. Zbigniew Marek SJ

Klasa 6

Przemienieni przez Boga

Zeszyt ucznia do klasy VI szkoły podstawowej

zeszyt ucznia

red. Zbigniew Marek SJ

Klasa 7 ---------------------

Klasa 8 ---------------------

Klasa III Gimnazjum ----------------------