logo sp4 4

Udostępnij

 Z   A   P   R   A   S   Z   A   M   
  NA   K I E R M A S Z   W I E L K A N O C N Y,
  K T Ó R Y  O D B Ę D Z I E  S I Ę  18  M A R C A 2016 r. (PIĄTEK)
 W  GODZINACH  9:00 - 10:00  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
ZEBRANE FUNDUSZE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA ZAKUP
 KWIATÓW, KRZEWÓW I DRZEWEK DO POSADZENIA NA PLACU PRZED SZKOŁĄ
                                                          ORG.: I. LASOTA-KOWALSKA 

jaja