logo sp4 4

Rekrutacja

Szanowni Rodzice rozpoczynamy nabór uczniów do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Od 01 - 30.03.2018 r. można zgłaszać dzieci urodzone w 2011 roku podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości rodzica/prawnego opiekuna (do wglądu)
- odpis aktu urodzenia (do wglądu)
- druk zgłoszenia dziecka do pobrania w sekretariacie

NA DZIEŃ OTWARTY ZAPRASZAMY w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) do świetlicy szkolnej na godz. 16.30.

Prosimy o zabranie dzieciom zmiennego obuwia.

dyrektor
Beata Kuligowska

Udostępnij

 Z   A   P   R   A   S   Z   A   M   
  NA   K I E R M A S Z   W I E L K A N O C N Y,
  K T Ó R Y  O D B Ę D Z I E  S I Ę  18  M A R C A 2016 r. (PIĄTEK)
 W  GODZINACH  9:00 - 10:00  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
ZEBRANE FUNDUSZE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA ZAKUP
 KWIATÓW, KRZEWÓW I DRZEWEK DO POSADZENIA NA PLACU PRZED SZKOŁĄ
                                                          ORG.: I. LASOTA-KOWALSKA 

jaja