logo sp4 4

Rekrutacja

Szanowni Rodzice rozpoczynamy nabór uczniów do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Od 01 - 30.03.2018 r. można zgłaszać dzieci urodzone w 2011 roku podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości rodzica/prawnego opiekuna (do wglądu)
- odpis aktu urodzenia (do wglądu)
- druk zgłoszenia dziecka do pobrania w sekretariacie

NA DZIEŃ OTWARTY ZAPRASZAMY w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) do świetlicy szkolnej na godz. 16.30.

Prosimy o zabranie dzieciom zmiennego obuwia.

dyrektor
Beata Kuligowska

Udostępnij
logopTytuł konkursu: „Farma stryja Szczepana”.
Forma konkursu: praca plastyczna.
Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne z klas I – III.
Celem konkursu jest rozbudzanie językowej i plastycznej twórczości u uczniów z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności oraz wspólna praca logopedy, wychowawców, rodziców i dziecka.
Regulamin konkursu:
1.Uczniowie muszą przedstawić pracę plastyczną zawierającą zwierzęta zamieszkujące farmę, w których nazwie zawarta jest głoska r, sz, cz.
         2. Format pracy A4 – kartka ksero, blok rysunkowy A4.
3. Podpisane prace należy składać u logopedy szkolnego (p. Ingi Płosaj-Jurek) do dnia 31 marca 2016 r.
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 4 kwietnia 2016 r.
                                                     Organizator:
Inga Płosaj-Jurek
logopeda szkolny