logo sp4 4

Udostępnij
logopTytuł konkursu: „Farma stryja Szczepana”.
Forma konkursu: praca plastyczna.
Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne z klas I – III.
Celem konkursu jest rozbudzanie językowej i plastycznej twórczości u uczniów z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności oraz wspólna praca logopedy, wychowawców, rodziców i dziecka.
Regulamin konkursu:
1.Uczniowie muszą przedstawić pracę plastyczną zawierającą zwierzęta zamieszkujące farmę, w których nazwie zawarta jest głoska r, sz, cz.
         2. Format pracy A4 – kartka ksero, blok rysunkowy A4.
3. Podpisane prace należy składać u logopedy szkolnego (p. Ingi Płosaj-Jurek) do dnia 31 marca 2016 r.
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 4 kwietnia 2016 r.
                                                     Organizator:
Inga Płosaj-Jurek
logopeda szkolny