logo sp4 4

Udostępnij

 SDP2016

Szkolne Dni Profilaktyki
„Żyjemy zdrowo i aktywnie”

W dniach 10 – 17 marca 2016 r. obchodziliśmy Szkolne Dni Profilaktyki. Hasło przewodnie brzmiało: „Żyjemy zdrowo i aktywnie”. Celem przedsięwzięcia, które jest elementem długofalowych działań profilaktycznych, było uświadomienie społeczności szkolnej wartości zdrowego życia i dbania o siebie. Jednym z elementów jest realizowany od kilku lat w naszej szkole program „Owoce i warzywa w szkole”, dzięki któremu uczniowie klas I-III otrzymują zdrową przekąskę, a w tym tygodniu otrzymała ją cała społeczność uczniowska. ZDJĘCIA>>>

Poprzez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców klas i świetlicy, pedagoga szkolnego oraz pielęgniarki szkolnej, uczniowie pogłębiali wiedzę, kształtowali postawy i zachowania związane z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną. Dla uczniów klas IV-VI został zorganizowany konkurs dotyczący opracowania krzyżówek o tematyce prozdrowotnej. Warto wyróżnić ucznia Kewina Dudka i uczennicę Martynę Owczarek za opracowanie ciekawych krzyżówek. Efektem zrealizowanych działań jest również galeria prac plastycznych i plakatów uczniów.