logo sp4 4

Udostępnij

SPRAWDZIAN W KLASIE VI

Termin sprawdzianu: 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

  • część 1. – język polski i matematyka –
  • PRZERWA
  • część 2. – język angielski–

Zbiórka uczniów z klasy VI: 8.30, świetlica szkolna

Przybory pomocnicze, które powinni mieć zdający na sprawdzianie: długopis z czarnym tuszem, linijka. Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną). Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w sali.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym o wynikach sprawdzianu: 24 czerwca 2016 r.