logo sp4 4

Rekrutacja

Szanowni Rodzice rozpoczynamy nabór uczniów do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Od 01 - 30.03.2018 r. można zgłaszać dzieci urodzone w 2011 roku podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości rodzica/prawnego opiekuna (do wglądu)
- odpis aktu urodzenia (do wglądu)
- druk zgłoszenia dziecka do pobrania w sekretariacie

NA DZIEŃ OTWARTY ZAPRASZAMY w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) do świetlicy szkolnej na godz. 16.30.

Prosimy o zabranie dzieciom zmiennego obuwia.

dyrektor
Beata Kuligowska

Udostępnij

SPRAWDZIAN W KLASIE VI

Termin sprawdzianu: 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

  • część 1. – język polski i matematyka –
  • PRZERWA
  • część 2. – język angielski–

Zbiórka uczniów z klasy VI: 8.30, świetlica szkolna

Przybory pomocnicze, które powinni mieć zdający na sprawdzianie: długopis z czarnym tuszem, linijka. Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną). Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w sali.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym o wynikach sprawdzianu: 24 czerwca 2016 r.