logo sp4 4

Udostępnij
Uwaga !!!

26 kwietnia 2016r. o godz. 11.45 odbędzie się  w naszej szkole konkurs „Mamy talenty”

Masz pasje, zainteresowania, talent lub jakieś hobby przeczytaj regulamin i  już dziś zapisz się do konkursu wypełniając wspólnie z wychowawcą lub rodzicem kartę zgłoszeniową, przekazując ją do organizatorów.   KARTA ZGŁOSZENIA >>>

Regulamin szkolnego konkursu
„Mamy talenty”
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I - VI, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, talent oraz hobby.
2. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.
3. Wychowawca klasy lub rodzic wypełnia z zainteresowanym uczniem kartę konkursową (załącznik numer 1), kwalifikując w ten sposób kandydata do konkursu.
4. Wypełnioną i podpisaną przez ucznia, wychowawcę lub rodziców Kartę Konkursu, zgłaszającą uczestnika, dostarcza wychowawca klasy do organizatorów w terminie do 22 kwietnia 2016r.
5. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych  wcześniej kolejnych numerów.
6. Każdy występ zapowiadają osoby prowadzące program.
7. Swój talent uczniowie prezentują w  bardzo krótkiej, różnorodnej formie:
- śpiew
- taniec
- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
- pokaz umiejętności gry aktorskiej
- pokaz sprawności fizycznej
- prezentacja umiejętności kabaretowych
- małe formy teatralne
- gra na dowolnym instrumencie
- recytacja
- występy sportowo-akrobatyczne
- zdolności manualne
- prace plastyczne
- własną twórczość literacką
- inne . . .
8. Osoby startujące w konkursie dysponują czasem, nie przekraczającym 10 min. Komisja przyznaje każdemu uczestnikowi punkty w skali  1-6:
1 - wydaje nam się, że to nie jest konkurs na miarę Twoich możliwości
2 - może powinieneś zastanowić się nad zmianą kategorii?
3 - kto wie, kto wie...
4 - Twojemu talentowi mówimy nasze zdecydowane... może być
5 - może będziesz wielki
6 - masz talent!!!
9. Występ oraz reprezentowane prace nie mogą zawierać wulgarnych/ dyskryminacyjnych treści oraz treści promujących używki.
10. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu  uczestników konkursu.
11. Każdy uczestnik przygotowuje własny podkład muzyczny na płycie CD, jeśli jego występ tego wymaga. Wszystkie płyty CD z podkładem muzycznym muszą zostać podpisane i przekazane przed prezentacją.
12. Talenty uczestników oceniać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.
13. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.
14. Zostanie wytypowana trójka zwycięzców, natomiast wszyscy uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grupy utalentowanych uczniów naszej szkoły.
15. Po krótkiej przerwie nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
Termin imprezy – 26 kwietnia 2016r.
Konsultacji w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu udzielają organizatorzy.
Zapraszamy do udziału w zabawie i życzymy zwycięstwa.
   Organizatorzy:
Beata Kuligowska, Ewa Sawicka, Beata Siedlecka