logo sp4 4

Udostępnij

1 kon log       4 kwietnia został rozstrzygnięty szkolny konkurs logopedyczny „Farma stryja Szczepana”. Konkurs skierowany był do uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Zadaniem uczestnika konkursu było przedstawienie w formie plastycznej wszystkich zwierzątek mieszkających na farmie, w nazwie których występuje głoska sz, cz, r. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, gdyż oprócz bardzo dobrze znanych nam zwierząt, na niektórych farmach zamieszkały również myszki, jaszczurki, krety. Komisja konkursowa w składzie: p. Aneta Kaczmarek, p. Irmina Lasota-Kowalska oraz p. Inga Płosaj-Jurek miały bardzo trudne zadanie, by wybrać zwycięzców. Udało się!!!

I miejsce otrzymała Wiktoria Sobczak z kl. I

II miejsce otrzymał Leon Prokopowicz z kl. II

III miejsce otrzymali: Julia Zięciak z kl. I oraz Franciszek Śmigiel z kl. II.

Wyróżniono również :

Nadię Ninard z kl. I, Hannę Dworecką z kl. I, Wiktora Harhaj z kl. I oraz Miłosza Ubych z kl. II.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Każdemu serdecznie gratuluję i bardzo zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach .

                              Organizator – Inga Płosaj-Jurek

                                                     logopeda szkolny

 

1 kon log 2