logo sp4 4

Rekrutacja

Szanowni Rodzice rozpoczynamy nabór uczniów do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Od 01 - 30.03.2018 r. można zgłaszać dzieci urodzone w 2011 roku podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości rodzica/prawnego opiekuna (do wglądu)
- odpis aktu urodzenia (do wglądu)
- druk zgłoszenia dziecka do pobrania w sekretariacie

NA DZIEŃ OTWARTY ZAPRASZAMY w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) do świetlicy szkolnej na godz. 16.30.

Prosimy o zabranie dzieciom zmiennego obuwia.

dyrektor
Beata Kuligowska

Udostępnij

1 kon log       4 kwietnia został rozstrzygnięty szkolny konkurs logopedyczny „Farma stryja Szczepana”. Konkurs skierowany był do uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Zadaniem uczestnika konkursu było przedstawienie w formie plastycznej wszystkich zwierzątek mieszkających na farmie, w nazwie których występuje głoska sz, cz, r. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, gdyż oprócz bardzo dobrze znanych nam zwierząt, na niektórych farmach zamieszkały również myszki, jaszczurki, krety. Komisja konkursowa w składzie: p. Aneta Kaczmarek, p. Irmina Lasota-Kowalska oraz p. Inga Płosaj-Jurek miały bardzo trudne zadanie, by wybrać zwycięzców. Udało się!!!

I miejsce otrzymała Wiktoria Sobczak z kl. I

II miejsce otrzymał Leon Prokopowicz z kl. II

III miejsce otrzymali: Julia Zięciak z kl. I oraz Franciszek Śmigiel z kl. II.

Wyróżniono również :

Nadię Ninard z kl. I, Hannę Dworecką z kl. I, Wiktora Harhaj z kl. I oraz Miłosza Ubych z kl. II.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Każdemu serdecznie gratuluję i bardzo zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach .

                              Organizator – Inga Płosaj-Jurek

                                                     logopeda szkolny

 

1 kon log 2