logo sp4 4

Udostępnij

sprawdzian 6
     Dnia 5 kwietnia, we wtorek 25 uczniów klasy VI przystąpiło do ostatniego sprawdzianu, który podsumowuje wiedzę i umiejętności na koniec szkoły podstawowej.
Wydanie zaświadczeń o wynikach sprawdzianu nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego.