logo sp4 4

Udostępnij
bezpiecze         Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka. Ważne jest, by wiedzieć jak należy zachować się w sytuacjach zagrażających naszemu bezpieczeństwu oraz umieć adekwatnie na nie zareagować. Znajomość zasad ruchu drogowego jest wymagana podczas poruszania się po drogach, gdyż minimalizuje sytuacje kolizyjne - niebezpieczne. Pod hasłem „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze” odbył się 7 kwietnia 2016 r. szkolny konkurs wiedzy teoretycznej dla uczniów klas IV-VI. 16 uczniów indywidualnie rozwiązywało test po czym każdy losował 5 znaków drogowych, które musiał odgadnąć. P. Irmina Lasota-Kowalska, p. Inga Płosaj-Jurek (organizatorki konkursu, komisja konkursowa) sprawdziły, podsumowały i ogłosiły wyniki. Równorzędne pierwsze miejsce otrzymały: Róża Nizio z kl. IV, Kinga Sobańska i Weronika Wochna z kl. VI. Wyróżnienie zdobyła uczennica kl. IV Aleksandra Borkowska. Konkurs ten odbył się w ramach zadania prewencyjnego realizowanego przez PZU SA.
Zwycięzcom gratulujemy!!!    ZDJĘCIA >>>