logo sp4 4

Rekrutacja

Szanowni Rodzice rozpoczynamy nabór uczniów do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Od 01 - 30.03.2018 r. można zgłaszać dzieci urodzone w 2011 roku podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości rodzica/prawnego opiekuna (do wglądu)
- odpis aktu urodzenia (do wglądu)
- druk zgłoszenia dziecka do pobrania w sekretariacie

NA DZIEŃ OTWARTY ZAPRASZAMY w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) do świetlicy szkolnej na godz. 16.30.

Prosimy o zabranie dzieciom zmiennego obuwia.

dyrektor
Beata Kuligowska

Udostępnij
bezpiecze         Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka. Ważne jest, by wiedzieć jak należy zachować się w sytuacjach zagrażających naszemu bezpieczeństwu oraz umieć adekwatnie na nie zareagować. Znajomość zasad ruchu drogowego jest wymagana podczas poruszania się po drogach, gdyż minimalizuje sytuacje kolizyjne - niebezpieczne. Pod hasłem „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze” odbył się 7 kwietnia 2016 r. szkolny konkurs wiedzy teoretycznej dla uczniów klas IV-VI. 16 uczniów indywidualnie rozwiązywało test po czym każdy losował 5 znaków drogowych, które musiał odgadnąć. P. Irmina Lasota-Kowalska, p. Inga Płosaj-Jurek (organizatorki konkursu, komisja konkursowa) sprawdziły, podsumowały i ogłosiły wyniki. Równorzędne pierwsze miejsce otrzymały: Róża Nizio z kl. IV, Kinga Sobańska i Weronika Wochna z kl. VI. Wyróżnienie zdobyła uczennica kl. IV Aleksandra Borkowska. Konkurs ten odbył się w ramach zadania prewencyjnego realizowanego przez PZU SA.
Zwycięzcom gratulujemy!!!    ZDJĘCIA >>>