logo sp4 4

Rekrutacja

Szanowni Rodzice rozpoczynamy nabór uczniów do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Od 01 - 30.03.2018 r. można zgłaszać dzieci urodzone w 2011 roku podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości rodzica/prawnego opiekuna (do wglądu)
- odpis aktu urodzenia (do wglądu)
- druk zgłoszenia dziecka do pobrania w sekretariacie

NA DZIEŃ OTWARTY ZAPRASZAMY w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) do świetlicy szkolnej na godz. 16.30.

Prosimy o zabranie dzieciom zmiennego obuwia.

dyrektor
Beata Kuligowska

Udostępnij

olimpusek 4 1

Po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się olimpiada Olimpusek z języka angielskiego dla naszych najmłodszych uczniów. Testy konkursowe obejmowały zestawy 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy oraz zawierały pytania o różnej skali trudności. Olimpusek pozwolił uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów, a także ich twórcze myślenie.