logo sp4 4

Rekrutacja

Szanowni Rodzice rozpoczynamy nabór uczniów do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019

Od 01 - 30.03.2018 r. można zgłaszać dzieci urodzone w 2011 roku podlegające obowiązkowi szkolnemu.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości rodzica/prawnego opiekuna (do wglądu)
- odpis aktu urodzenia (do wglądu)
- druk zgłoszenia dziecka do pobrania w sekretariacie

NA DZIEŃ OTWARTY ZAPRASZAMY w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) do świetlicy szkolnej na godz. 16.30.

Prosimy o zabranie dzieciom zmiennego obuwia.

dyrektor
Beata Kuligowska

Udostępnij
 odpust „Dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza:
oddycha się nim, chociaż się go nie widzi.”

św. Rafał Kalinowski   
   Dnia 20 listopada 2015 r. poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystościach odpustowych parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. Zaproszenie wystosował do nas proboszcz parafii ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk, który jest także diecezjalnym duszpasterzem Sybiraków i Kresowiaków w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Do nowogardzkiego sanktuarium przybyło w sumie 14 pocztów sztandarowych. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Henryk Wejman – biskup pomocniczy Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. To była ważna lekcja historii i patriotyzmu dla uczestników tego wydarzenia.
„Senat Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się z apelem do wszystkich środowisk, zwłaszcza związanych z zachowaniem kultury narodowej, kręgów wojskowych, oraz wychowawczo-oświatowych, o życzliwe upowszechnianie i popularyzowanie postaci Ojca Rafała Kalinowskiego, uznanego patrona Sybiraków, wojskowych, szkół i stowarzyszeń, którego tak cenił sobie nasz wspaniały rodak, Ojciec Święty, Jan Paweł II.”
Z UCHWAŁY SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2007 r. w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika.