logo sp4 4

Udostępnij
 odpust „Dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza:
oddycha się nim, chociaż się go nie widzi.”

św. Rafał Kalinowski   
   Dnia 20 listopada 2015 r. poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystościach odpustowych parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie. Zaproszenie wystosował do nas proboszcz parafii ks. kanonik Kazimierz Łukjaniuk, który jest także diecezjalnym duszpasterzem Sybiraków i Kresowiaków w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Do nowogardzkiego sanktuarium przybyło w sumie 14 pocztów sztandarowych. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Henryk Wejman – biskup pomocniczy Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. To była ważna lekcja historii i patriotyzmu dla uczestników tego wydarzenia.
„Senat Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się z apelem do wszystkich środowisk, zwłaszcza związanych z zachowaniem kultury narodowej, kręgów wojskowych, oraz wychowawczo-oświatowych, o życzliwe upowszechnianie i popularyzowanie postaci Ojca Rafała Kalinowskiego, uznanego patrona Sybiraków, wojskowych, szkół i stowarzyszeń, którego tak cenił sobie nasz wspaniały rodak, Ojciec Święty, Jan Paweł II.”
Z UCHWAŁY SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2007 r. w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika.