Tryb przeprowadzenia pierwszych wyborów do nowej Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.

§1
Na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału, rodzice lub wychowawca danego oddziału wyłaniają 5 kandydatów do rady oddziałowej. Po ustaleniu listy kandydatów zebranie rodziców wybiera trzyosobową komisję skrótacyjną, która przeprowadzi wybory do rady oddziałowej.

§2
Jeden z członków komisji wymienionej w §1 rozdaje wszystkim rodzicom karty do głosowania opieczętowane pieczątką szkoły pamiętając o zasadzie, że jednego ucznia reprezentuje tylko jeden rodzic.

§3
Każdy rodzic mający prawo głosu wpisuje na kartę do głosowania 3 spośród 5 nazwisk kandydatów do rady oddziałowej, a następnie wrzuca kartkę do urny.

§4
Komisja skrótacyjna liczy oddane głosy i jeden z jej członków ogłasza wyniki wyborów do rady oddziałowej.

§5
Rodzic, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym rady oddziałowej. Pozostali pełnią funkcję zastępcy przewodniczącego lub skarbnika zgodnie z ilością otrzymanych głosów.

§6
Przewodniczący rady oddziałowej wchodzi w skład Rady Rodziców szkoły.

§7
Wybory do Rady Rodziców organiozowane są na zebraniach klasowych do 30.09.2007 r.

§8
Komisja skrótacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

Opracowała
Rada Rodziców
Publicznego Gimnazjum nr 3
im. Zjednoczonej Europy
w Nowogardzie.

dyrektor

Arkadiusz Wiśniewski, tel. 91 39 23 444

Kontakt

Publiczne Gimnazjum nr 3
im. Zjednoczonej Europy
ul. Gen. Bema  41a
72-200 Nowogard

tel. +48 91 / 39 23 444
fax. +48 91/ 39 23 444
e-mail: gim3@nowogard.pl
www.gim3.nowogard.pl 

Autobus szkolny

...do czwartku: 8.00-15.30
w piątek: 8.00-13.00

PRZYJAZDY/ODJAZDY AUTOBUSÓW

Miętno - Lestkowo: 13.00, 13.50, 15.30

Wojcieszyn: 12.50, 14.05 (tylko w piątek)
15.30 (tylko do czwartku) ...

Strony WWW, Systemy CMS, Joomla, eSklep, ecommerce, strony internetowe, banery, druk
MojaSzkola.net - Strony WWW dla szkół‚, przedszkoli, gimnazja, licea, Systemy CMS, Joomla, ecommerce, strony internetowe, banery, druk