• Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie rekrutacji i składania dokumentów na rok szkolny 2016/2017
  • Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie z dnia 30.03.2016r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów na rok szkolny 2016/2017.
  • Załącznik nr 1 Uprawnienia laureatów lub finalistów ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

dyrektor

Arkadiusz Wiśniewski, tel. 91 39 23 444

Autobus szkolny

...do czwartku: 8.00-15.30
w piątek: 8.00-13.00

PRZYJAZDY/ODJAZDY AUTOBUSÓW

Miętno - Lestkowo: 13.00, 13.50, 15.30

Wojcieszyn: 12.50, 14.05 (tylko w piątek)
15.30 (tylko do czwartku) ...

Strony WWW, Systemy CMS, Joomla, eSklep, ecommerce, strony internetowe, banery, druk
MojaSzkola.net - Strony WWW dla szkół‚, przedszkoli, gimnazja, licea, Systemy CMS, Joomla, ecommerce, strony internetowe, banery, druk