logo sp4 4

Udostępnij
pułkownik   „Przysięgam uroczyście skrwawionej Ziemi Polskiej…”
            Data 24 listopada 2015r. na długo pozostanie w pamięci nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i Publicznego Gimnazjum nr 3.
            Tego dnia do naszej szkoły przybył wyjątkowy gość - pułkownik Stanisław Kimszal. Urodzony 2 czerwca 1924 r. w miejscowości Grauże Nowe na Suwalszczyźnie. Wychował się w patriotycznej rodzinie. Przed wojną ukończył szkołę powszechną, a po wojnie studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu.  ZDJĘCIA >>>
            W sierpniu 1939 r. jego czterej bracia zostali zmobilizowani i brali udział kampanii wrześniowej. Wkrótce i pan Stanisław dołączył do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. Po zaprzysiężeniu przyjął pseudonim „Orlicz”. Po ukończeniu tajnej szkoły podoficerskiej dowodził drużyną, a później plutonem partyzanckim. Jego oddział prowadził działania dywersyjne, propagandowe, odbierania zagrabionych przez Niemców majątków.
Podczas jednej z takich akcji bojowych Stanisław Kimszal został ranny i utracił słuch w lewym uchu.
            Ten polski żołnierz, będący w szeregach Armii Krajowej od 8 kwietnia 1942r., to również poeta i pasjonat literatury, a od 1980r. do chwili obecnej Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Szczecinie.
            Swoimi niezwykłymi przeżyciami Pan Stanisław dzielił się z uczniami, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Jako jeden z niewielu żyjących obecnie uczestników istotnych dla Polski wydarzeń historycznych, pułkownik podkreślał potrzebę kształtowania w młodzieży postaw patriotycznych. Szanowny gość zwracał również uwagę na istotną rolę religii katolickiej jako sytemu wartości, który w trudnych momentach historii budzi w ludziach potrzebę obrony podstawowych wartości: rodziny, narodu i państwa. Nasi uczniowie pod kierunkiem Ewy Sawickiej i Beaty Siedleckiej uświetnili to spotkanie tekstami poetyckim i muzycznymi o tematyce patriotycznej. Pozostali uczestnicy spotkania wraz z wychowawcami przygotowali piękne, własnoręcznie wykonane podziękowania, które z łezką w oku odczytywał Pułkownik Kimszal. Na ręce dyrektorów szkół Beaty Kuligowskiej i Bogdana Sobolewskiego oraz nauczycielom i uczniom, Pan Stanisław przekazał interesujące pozycje książkowe, w których każdy odnajdzie historię Polski i działalność naszego gościa.
            Ten jesienny, ale wyjątkowy dzień zapisał się w naszych sercach niezwykle jasno i słonecznie, a wspomnienia Pana Stanisława pozostają w wersach jego poezji…
„ Dziś przekazuję dla potomnych
resztę swych poświęceń dni
miłość do Ojczyzny, bliźniego
wiotkością swego ciała, żarem swojej krwi…”
Nad całością spotkania czuwali organizatorzy: Renata Lisowska, Małgorzata Początek i Irmina Lasota- Kowalska.