logo sp4 4

Udostępnij

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Pełniący obowiązki DYREKTORA SZKOŁY

Bogdan Sobolewski

wychowanie fizyczne

 

NAUCZYCIELE

Beata Siedlecka edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Ewa Sawicka edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, plastyka, zajęcia artystyczne
Beata Andrysiak edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Beata Kuligowska nauczyciel wspomagający
Anna Jurczyk język angielski
Marzena Zadróżna język angielski
Elżbieta Troczyńska matematyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Wioleta Kowalczyk matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Patrycja Mańkowska język polski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Arkadiusz Piórowski  wiedza o społeczeństwie
Małgorzata Sokołowska
edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Mielewczyk biologia, chemia, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Macyszyn język polski
Renata Lisowska język polski, muzyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Małgorzata Początek przyroda, historia, geografia
Irmina Lasota-Kowalska wychowawca świetlicy
Magdalena Pietrzak bibliotekarz, doradztwo zawodowe
Magdalena Adrych pedagog,
Bogdan Sobolewski wychowanie fizyczne
Krzysztof Kopala religia
Andrzej Maknia wychowanie fizyczne
Anita Rybus język niemiecki
Barbara Papuszka fizyka
Inga Płosaj-Jurek nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne
Arkadiusz Janowski historia
Wiesława Cedro zajęcia techniczne, technika, informatyka
Iwona Kusek zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Joanna Machocka zajęcia logopedyczne
Marlena Glanc zajęcia logopedyczne

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Agnieszka Dobrowolska referent
Edward Ignaczak konserwator
Sławomir Rudawski konserwator
Bogumiła Kalata sprzątaczka
Elżbieta Laskowska sprzątaczka
Agnieszka Wojciechowska sprzątaczka
Mariola Zalewska sprzątaczka
Maria Sobkowiak sprzątaczka
Grażyna Jankowska sprzątaczka