logo sp4 4

Udostępnij

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Kuligowska

wychowanie do życia w rodzinie

 

NAUCZYCIELE

Beata Siedlecka edukacja wczesnoszkolna
Ewa Sawicka edukacja wczesnoszkolna
Beata Andrysiak edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Marta Grycner pedagog, doradztwo zawodowe
Anna Jurczyk język angielski
Przemysław Markiewicz język angielski
Elżbieta Troczyńska matematyka
Wioleta Kowalczyk matematyka
Patrycja Mańkowska język polski
Arkadiusz Piórowski  wiedza o społeczeństwie
Małgorzata Pietruszewska edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Mielewczyk biologia, chemia, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Dawidowska język polski, historia
Renata Lisowska język polski, muzyka
Małgorzata Początek przyroda, historia, geografia
Irmina Lasota-Kowalska wychowawca świetlicy
Magdalena Pietrzak bibliotekarz
Magdalena Adrych pedagog, zajęcia artystyczne, zajęcia rewalidacyjne
Bogdan Sobolewski wychowanie fizyczne
Krzysztof Kopala religia
Andrzej Maknia wychowanie fizyczne
Leszek Łuka fizyka, informatyka
Danuta Ścibor język niemiecki
Barbara Papuszka fizyka
Arleta Bartosik muzyka
Halina Pokorska-Emam plastyka
Wiesława Cedro zajęcia techniczne, technika, zajęcia komputerowe, informatyka
Iwona Kusek zajęcia rewalidacyjne,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Joanna Machocka zajęcia logopedyczne
Marlena Glanc zajęcia logopedyczne

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Agnieszka Dobrowolska referent
Edward Ignaczak konserwator
Sławomir Rudawski konserwator
Bogumiła Kalata sprzątaczka
Marlena Maciejewska sprzątaczka
Agnieszka Wojciechowska sprzątaczka
Mariola Zalewska sprzątaczka
Maria Sobkowiak sprzątaczka
Grażyna Jankowska sprzątaczka