Interdyscyplinarność wiedzy przedmiotowej, pedagogicznej i informatycznej na różnych etapach edukacyjnych- Prymus wysokie wyniki – to lepsza przyszłość – artykuł w książce „Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich"

Odpowiedzialność: Anna Nowak, Jolanta Mielewczyk. Źródło: Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na ...

Monografia - UJK

MAŁGORZATA ANNA JÓŹWIAK, Hodowle i badania laboratoryjne ... JOLANTA MIELEWCZYK, ANNA NOWAK, Prymus – wysokie wyniki to lepsza przyszłość

  • WPŁYW WYSYPISKA KOMUNALNEGO NA ZDROWIE MIESZKAŃCÓW

scenariusz lekcji otwartej gimnazjum
Hasło programowe : Odpady i śmieci w naszym otoczeniu
Opracowanie: Jolanta Mielewczyk

  • PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

„Edukacja środowiskowa dla społeczności lokalnej" praca zbiorowa pod redakcją Danuty Cichy artykuł: „ Szkolne akcje ekologiczne na rzecz środowiska lokalnego" mgr Jolanta Mielewczyk, dr Anna Nowak, dr Elżbieta Młynkowiak

dyrektor

Arkadiusz Wiśniewski, tel. 91 39 23 444

Autobus szkolny

...do czwartku: 8.00-15.30
w piątek: 8.00-13.00

PRZYJAZDY/ODJAZDY AUTOBUSÓW

Miętno - Lestkowo: 13.00, 13.50, 15.30

Wojcieszyn: 12.50, 14.05 (tylko w piątek)
15.30 (tylko do czwartku) ...

Strony WWW, Systemy CMS, Joomla, eSklep, ecommerce, strony internetowe, banery, druk
MojaSzkola.net - Strony WWW dla szkół‚, przedszkoli, gimnazja, licea, Systemy CMS, Joomla, ecommerce, strony internetowe, banery, druk