logo sp4 4

Udostępnij

bezpieczni

 Dnia 6 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie odbyła się pierwsza edycja gry międzyszkolnej  „Jestem Bezpieczny na Drodze i w Domu” organizowanej przy współpracy Komisariatu Policji w Nowogardzie reprezentowanego przez p. Klaudię Gieryń. Celem konkursu było kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych ludzi, wdrażanie do prawidłowego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, jak również przypomnienie zasad ruchu drogowego.Uczestnicy mieli do rozwiązania test, który  składał się z 20 pytań zamkniętych. Po części pisemnej nastąpiła druga część konkursu-zadania praktyczne.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV-ej: Weronika Wochna, Łukasz Mielewczyk i Jakub Stefanowski pod opieką nauczyciela techniki: Gabrieli Bartos. Zespoły uczniowskie wykonywały zadania praktyczne na 9 stacjach, gdzie wyniki notowane były na specjalnych kartach startowych. Do pierwszej edycji konkursu oprócz nas przystąpiły drużyny  SP nr 1, SP nr 3, SP Strzelewo i SP Błotno. Zajęliśmy III miejsce z ilością punktów 61 tracąc tylko 2 punkty wobec zwycięzców ex aequo z SP Strzelewo i SP nr 3 Nowogard.
Każdy z uczestników został nagrodzony. Jeszcze większych emocji dostarczyła możliwość samodzielnego wyboru nagród! Bawiliśmy się przednio... Zapewne weźmiemy udział w kolejnych edycjach...  ZDJĘCIA POCHODZĄ ZE STRONY ORGANIZATORÓW >>>.