logo sp4 4

Udostępnij

 przeciw prz18 grudnia 2014 roku uczniowie klas V-VI zostali objęci działaniami profilaktycznymi ukierunkowanymi na przeciwdziałanie przemocy i agresji. Przy współpracy z Komisariatem Policji w Nowogardzie obyły się zajęcia na temat: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, przeprowadzone przez st. inspektora Referatu Prewencji – p. Klaudię Gieryń. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych w przypadku popełnienia czynów karalnych oraz nauczenie przewidywania konsekwencji własnych zachowań.