PRACOWNICY
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3

IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W NOWOGARDZIE
w roku szkolnym 2016/2017

ZARZĄDZAJĄCY SZKOŁĄ

 

 

Arkadiusz Wiśniewski

Arkadiusz Wiśniewski
DYREKTOR SZKOŁY,
nauczyciel historii, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa, oligofrenopedagog

 

 

jmielewczyk

Jolanta Mielewczyk
SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY,
nauczycielka biologii, chemii, WŻR, oligofrenopedagog

   
PEDAGOG SZKOLNY
   
madrych Magdalena Adrych
pedagog szkolny, nauczycielka muzyki i plastyki
doradztwo zawodowe, oligofrenopedagog
   
NAUCZYCIELE
   
gbartos Gabriela Bartos
logopeda, nauczycielka techniki
   
mdawidowska Magdalena Dawidowska
nauczycielka języka polskiego i historii, oligofrenopedagog

   
grygowskis Szymon Grygowski
nauczyciel fizyki
   
  Wioleta Jackowska
nauczycielka biologii i chemii
   
  Magdalena Jońca
nauczycielka matematyki
   
Anna Jurczyk
nauczycielka języka angielskiego, oligofrenopedagog
   
 pmankowska Patrycja Mańkowska
nauczycielka języka polskiego;
socjoterapeuta, oligofrenopedagog
   
 mpietrzak Magdalena Pietrzak
nauczyciel-bibliotekarz, oligofrenopedagog
   
iplosaj jurek Inga Płosaj-Jurek
nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog
   
 mpoczatek Małgorzata Początek
nauczycielka geografii, oligofrenopedagog
   
praczynski ks. Piotr Raczyński
nauczyciel religii
   
bsobolewski 2015 Bogdan Sobolewski
nauczyciel wychowania fizycznego
   
sszarek Sylwia Szarek
nauczycielka języka niemieckiego
   
eszmyt Elżbieta Szmyt
nauczycielka matematyki, oligofrenopedagog
   
etroczynska Elżbieta Troczyńska
nauczycielka matematyki, oligofrenopedagog
   
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
SEKRETARIAT
   
 kpatyk Kornelia Patyk
referent
   
DBAJĄCY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W SZKOLE
   
gjankowska Grażyna Jankowska
   
  Renata Szcześniak
   
rfronczak Robert Fronczak
konserwator

dyrektor

Arkadiusz Wiśniewski, tel. 91 39 23 444

Kontakt

Publiczne Gimnazjum nr 3
im. Zjednoczonej Europy
ul. Gen. Bema  41a
72-200 Nowogard

tel. +48 91 / 39 23 444
fax. +48 91/ 39 23 444
e-mail: gim3@nowogard.pl
www.gim3.nowogard.pl 

Autobus szkolny

...do czwartku: 8.00-15.30
w piątek: 8.00-13.00

PRZYJAZDY/ODJAZDY AUTOBUSÓW

Miętno - Lestkowo: 13.00, 13.50, 15.30

Wojcieszyn: 12.50, 14.05 (tylko w piątek)
15.30 (tylko do czwartku) ...

Strony WWW, Systemy CMS, Joomla, eSklep, ecommerce, strony internetowe, banery, druk
MojaSzkola.net - Strony WWW dla szkół‚, przedszkoli, gimnazja, licea, Systemy CMS, Joomla, ecommerce, strony internetowe, banery, druk